• akhwat
  • Friday 2 December 2016
  • Manhaj
  • 0

Segala puji bagi Allah dengan segala sifat terpuji-Nya, kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya dan memohon ampunan-Nya. Kami berlindung diri kepada Allah dari jahatnya hawa nafsu kami dan dari buruknya amal kami. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan atas sayyidul awwalin wal akhirin, yang telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah menasihati umat, dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar selengkapnya…

Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan agama kita, menyempurnakan nikmat-nikmatnya, dan menjadikan kita -umat islam- sebagai sebaik-baik umat. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi seluruh manusia), qudwatan lil ‘amilin (teladan bagi seluruh manusia), dan hujjatan lis salikin (pembela di akhirat bagi orang-orang yang menjalani kebenaran), beserta keluarga, para sahabat dan selengkapnya…

Kita harus menanamkan pada diri kita semua bahwa kita di dunia ini hanyalah mampir sebentar, kita semua akan kembali kepada Allah. Namun, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah??? Hendaknya kita sering mengingat kematian dan alam akhirat berupa siksa akhirat, dahsyatnya kematian, menyaksikan jenazah, dan mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang akhirat. Sebab, hal selengkapnya…

Jangan sampai terlewatkan!!! KISMIS (Kajian Islam Muslimah Impian Surga) dengan judul “Bekal Terbaik” InsyaaAllah diselenggrakan padaHari Jumat 18/11/2016 pukul 12.00-13.00 wita.@ Musholla AK, GS 101, Lab. Mekatronika Mesin, Musholla Kimia, AN 107, LS 104 Sipil , Musholla AK Lt.2 (kampus 2) GRATIS!! Muslimah Only!! Ayoo cari tau bekal terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Agar selengkapnya…