Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillahi robbil alamin. Assholatu wassalamu ala roshulillah. Segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala atas karunia,rahmat,serta nikmat yang berlimpah hingga kita masih menghirup nafas dan merasakan nikmat iman dan islam hingga detik ini. Serta shalawat kita sampaikan untuk Nabi Muhammad Shollallahu alaihi wa sallam yanng telah memberikan,menuntun,mendidik,dan menjadi suri selengkapnya…

  Assalamu Alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Segala puji bagi Allah atas rahmat,karunia,serta hidayahnya sehingga kita masih sempat menjalani kehidupan kita hingga saat ini serta nikmat iman dan islam yang masih kita peroleh hingga sekarang. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shollallahu ‘alaihi wa sallam yang telah bersusah payah menjadi jembatan penyambung nikmat selengkapnya…

  • akhwat
  • Friday 2 December 2016
  • Adab
  • 0

Segala puji bagi Allah dengan segala sifat terpuji-Nya, kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya dan memohon ampunan-Nya. Kami berlindung diri kepada Allah dari jahatnya hawa nafsu kami dan dari buruknya amal kami. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan atas sayyidul awwalin wal akhirin, yang telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah menasihati umat, dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar selengkapnya…

Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan agama kita, menyempurnakan nikmat-nikmatnya, dan menjadikan kita -umat islam- sebagai sebaik-baik umat. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi seluruh manusia), qudwatan lil ‘amilin (teladan bagi seluruh manusia), dan hujjatan lis salikin (pembela di akhirat bagi orang-orang yang menjalani kebenaran), beserta keluarga, para sahabat dan selengkapnya…