Dari sahabat Suhaib bin Sinan radliallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sungguh sangat mengagumkan keadaan orang yang beriman. Semua keadaannya itu baik. Dan ini hanya ada pada diri orang yang beriman. Apabila mereka mendapat kenikmatan, mereka bersyukur, dan itu (sikap) yang baik baginya. Sementara jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan itu (sikap) baik baginya.” (HR. Muslim). selengkapnya…

 • admin
 • Sunday 12 May 2019
 • Sirah
 • 0

Turunnya Wahyu Pertama Kepada Rasulullah Shallallahu ’Alaihi Wasallam   Ketika usia beliau mendekati 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah (mengasingkan diri) dari kaumnya. Beliau biasa ber-tahannuts di gua Hira yang terletak di Jabal Nur, dengan membawa bekal air dan roti gandum. selengkapnya…

 • admin
 • Friday 3 May 2019
 • Sirah
 • 0

Alhamdulillah, Segala Puji bagi Allah Rabb semesta Alam, atas segala rezki dan karunia tak terhingga yang diberikan oleh-Nya. Pemberi perlindungan dan Rahmat yang semoga kita senantiasa mendapatkannya. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada panutan terbaik, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, seorang hamba yang telah mengajarakan kita setiap aktivitas kehidupan, dan untuk tidak melupakan tujuan hidup selengkapnya…

 • admin
 • Saturday 13 April 2019
 • Sirah
 • 0

Alhamdulillah, Segala Puji bagi Allah Rabb semesta Alam, atas segala rezki dan karunia tak terhingga yang diberikan oleh-Nya. Pemberi perlindungan dan Rahmat yang semoga kita senantiasa mendapatkannya. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada panutan terbaik, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, seorang hamba yang telah mengajarakan kita setiap aktivitas kehidupan, dan untuk tidak melupakan tujuan hidup selengkapnya…

 • admin
 • Wednesday 14 November 2018
 • Sirah
 • 0

Nabi Ayyub berasal dari Rum (Romawi), beliau adalah Ayyub bin Mush bin Razah bin Al-‘Ish bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab Tarik Ath-Thabari. Ada juga ulama yang menyebutkan bahwa nama beliau adalah Ayyub bin Mush bin Raghwil bin Al-‘Ish bin Ishaq bin Ya’qub. Ibnu ‘Asakir menyebutkan bahwa ibu dari Nabi selengkapnya…

 • admin
 • Wednesday 14 November 2018
 • Sirah
 • 0

Beliau adalah Abu Hurairah ‘Abdurrahman bin Shakhr Ad-Dausy Al-Yamany radiyallahu ‘anhu. Ada banyak pendapat lainnya yang disebutkan para ulama perihal nama beliau dan nama ayahnya. Diantaranya bahwa nama beliau sebelum memeluk agama islam adalah ‘Abdusy Syams yang bermakna penyembah matahari, lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengganti namanya menjadi ‘Abdullah. Sedangkan nama ayahnya disebutkan bernama ‘Amir, selengkapnya…

 • admin
 • Wednesday 14 November 2018
 • Sirah
 • 0

Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam atas Rasulullah. Sebagaimana telah diketahui bahwa mempelajari ilmu agama (tafaqquh fiddin) memiliki keutamaan yang begitu banyak. Pada rubrik kali ini kami ingin sedikit menampikan cuplikan kisah para penuntut ilmu baik sahabat maupun ulama’.  Semoga kita bisa mengambil faedah dari cuplikan kisah mereka. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu Para selengkapnya…

 • admin
 • Saturday 21 April 2018
 • Sirah
 • 0

Ustman dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia dan berpendidikan tinggi. Kelebihan-kelebihan pada diri Ustman tidak membuatnya sombong dan bersikap merendahkan orang lain. Setelah menginjak dewasa, Ustamn menjadi saudagar yang sukses. Dengan usahanya tersebut, Ustamn memiliki harta yang banyak. Sekalipun demikian, Ustman bukan seorang saudagar yang menumpuk harta tanpa memberikan sedekah. Ia banyak menyedekahkan harta untuk selengkapnya…

 • akhwat
 • Sunday 25 March 2018
 • Sirah
 • 0

Assalamu Alaykum Wa Rahmatullah Wa Barakatuh… Segala puji bagi Allah, Dzat yang paling berhak untuk kita takuti dan tempat kita memohon ampunan. Salawat dan keselamatan semoga terus tercurah kepada teladan terbaik, seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosanya namun senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada-Nya minimal tujuh puluh kali setiap harinya, semoga keselamatan juga terlimpah kepada para selengkapnya…

 • ikhwah
 • Friday 4 August 2017
 • Sirah
 • 0

Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Apa kabar sahabat? Kami harap antum sekalian dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamduillah,segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga saat ini,serta salam dan solawat kepada junjungan kita,Nabi Muhammah sollallahu alaihi wa sallam. Setelah kami membahas kisah Abu Bakar Ra, kali ini kami akan membahas khalifah setelah selengkapnya…