DOA AGAR DIHINDARKAN DARI SIKSA JAHANNAM

  • akhwat
  • Wednesday 12 August 2015
  • Uncategorized
  • 0

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saudara-saudariku fillah…..

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wata’ala dari segala bencana dan fitnah baik itu di dunia maupun di akhirat.

Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada umat muslim agar senantiasa berdoa dan memohon perlindungan  Allah Subhanahu Wata’ala ketika habis membaca tasyahhud akhir terhadap empat perkara.

Sebagaimana dimaksudkan dalam  sabda-Nya, yaitu : “Bila seseorang selesai membaca tasyahhud (akhir), hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wata’ala dari empat perkara, yaitu: ‘Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa Neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah al-Masih Dajjal’. (Selanjutnya, hendaklah ia berdo’a memohon kebaikan untuk dirinya sesuai kepentingannya)”. (Hadis Riwayat Muslim, Abu ‘Awanah, Nasa’i dan Ibnu jarud dalam al-muntaqa)

Saudara-saudariku fillah…..

Terdapat empat perkara sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadist sebelumnya. Namun diantara keempat perkara, perkara pertama sungguh sangat menakutkan dan tidak diinginkan oleh seluruh umat muslim di dunia ini. Betapa tidak, siksaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wata’ala sungguh sangat nyata dan pedih, yaitu dahsyatnya Neraka Jahannam.

Di dalam Surah Al-Furqan ayat 66 yang artinya, “Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman”. Maka sudah sangat jelas bahwa Neraka Jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali.

Siapa yang dimasukkan ke dalam Neraka Jahanam maka dia adalah serugi-rugi makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wata’ala. Siksaan yang diterima disini adalah sedahsyat-dahsyat siksaan.

Adapun Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu: “Sesungguhnya seringan-ringan siksa ahli Neraka yaitu seorang yang bersandal (selipar) dari api Neraka, dan dapat mendidihkan otaknya, seolah-olah di telinganya ada api, dan giginya berapi dan di bibirnya ada uap api dan keluar ususnya dari bawah kakinya, bahkan ia merasa bahwa dialah yang terberat siksanya dari semua ahli Neraka, padahal ia sangat ringan siksanya dari semua ahli Neraka.”

Terdapat pula beberapa Firman Allah Subhanahu Wata’ala yang berkaitan dengan Neraka Jahannam yaitu:

  1. Firman Allah Subhanahu Wata’ala : “Di hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah, diminumnnya air nanah itu dan hampir dia tidak boleh menelannya” (Surah Ibrahim : Ayat 16-17).
  2. Firman Allah Subhanahu Wata’ala: “Diberi minuman dengan hamiim (air yang mendidih) sehingga memotong ususnya” (Surah Muhammad : Ayat 47).

Penjelasan:

Hamiim ialah air yang mendidih oleh panasnya api Jahannam, yang mampu melelehkan isi perut dan menceraiberaikan kulit mereka yang meminumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wata’ala berfirman yaitu : “Dengan air itu dihancurluluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka)” (Surah Al Hajj : Ayat 20)

Saudara-saudariku fillah…..

Itulah sebabnya mengapa kita dianjurkan untuk membaca doa agar dihindarkan dari siksa Jahannam. Adapun Do’a agar dihindarkan dari siksa jahannam selain dari do’a untuk keempat perkara, yaitu:

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَام

“Robbanashrif ‘annaa ‘adzaaba jahannama inna ‘adzaabahaa kaana ghorooman”

Artinya:

“…Ya Rabb kami, jauhkan adzab jahannam dari kami, karena sesungguhnya adzabnya itu membuat kebinasaan yang kekal.’’ (QS. Al-Furqan: 65)

Sumber: Diambil dari Kitab Zaadul Abraar minal Ad’iyati wal Adzkaar, ditulis oleh Syaikh Hamam Muhammad Al-Jirf, diterbitkan oleh Pustaka Ibnu ‘Umar dengan judul buku Tuntunan Do’a Harian Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah yang Shahih .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *